Στοιχεια Επικοινωνιας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Ιπποκράτους 196-198

Αθήνα TK: 11471

Τηλ: 210 6439637- 210 6440873

Φαξ: 210 6454223

E-mail: info@seggymedi.gr