Ο σύλλογος με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» ιδρύθηκε στις 10 Μαΐου 1983, με έδρα την Αθήνα στην οδό Ιπποκράτους 196-198, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

Μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 109 (ΦΕΚ 176 Α'/29-8-2014 - ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.) πραγματοποιήθηκε στις 22-4-2015 Καταστατική Γενική Συνέλευση στην οποία και αποφασίσθηκε η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού & η κωδικοποίησή του. Με την υπ. αριθ. 570/2015 απόφαση του ειρηνοδικείου Αθηνων, εγκρίθηκε το καταστατικό, όπως είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Το νέο καταστατικό τέθηκε σε ισχύ από 21-4-2016.

Ετσι λοιπόν ο σύλλογος μετονομάστηκε σε "ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ" 

Μέλη του συλλόγου μπορούν να εγγραφούν οι Μόνιμοι Υπάλληλοι ή οι Υπάλληλοι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εργαζόμενοι της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, οι υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία του πρώην Υπ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. και του Ο.Α.Σ.Π. στην Αττική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα.

 

Σκοποί του Συλλόγου είναι :

  • Η προαγωγή και εξύψωση του πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών του.
  • Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών.
  • Η προαγωγή και εξύψωση του επιπέδου των μελών και γενικά ενεργειών για την επιβολή της αξιοκρατίας.
  • Η σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων και η ενδυνάμωση των συναδελφικών δεσμών και του αισθήματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.
  • Η βελτίωση και καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων.
  • Η προβολή των προβλημάτων και αιτημάτων των εργαζομένων, ο συντονισμός στη διεξαγωγή των διεκδικητικών αγώνων και η καθοδήγηση τους για την περιφρούρηση των κατακτήσεών τους. 
  • Η παροχή βοηθείας στα μέλη του, που έχουν ανάγκη και η οποιαδήποτε σχετική με τις ανάγκες των μελών ή των οικογενειών εξυπηρέτηση τους.
  • Η θετική συμβολή στη βελτίωση και ανάπτυξη της οργάνωσης και απόδοσης του Υπουργείου στην εκτέλεση του έργου του, για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

 

Ο Σύλλογος είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) η οποία εδρεύει στην οδό Ιπποκράτους 196-198.

 


Ιπποκράτους 196-198 | Αθήνα 11471

Τηλ: 210 6440873 - 210 6439637 | Φαξ: 210 6454223

E-mail: info@seggymedi.gr