Σας πληροφορούμε ότι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως διαμορφώθηκε κατά τη συνεδρίασή του στις 21 Οκτωβρίου 2016, είναι η εξής :

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 


Ιπποκράτους 196-198 | Αθήνα 11471

Τηλ: 210 6440873 - 210 6439637 | Φαξ: 210 6454223

E-mail: info@seggymedi.gr